Uitleg

Kijk om je heen en je ziet het. Voor jonge mensen wordt het steeds belangrijker om problemen in een hoog tempo diepgaand vanuit meerdere perspectieven te kunnen analyseren en door groter te denken met een originele, betekenisvolle oplossing te komen. Een oplossing die mensen raakt en die bedrijven verder helpt. 

Om studenten op dit gebied te ontwikkelen is een innovatieve creativiteitsgame ontworpen. Deze zogenaamde serious game game is geïnspireerd op de Fedex Day, een managementvorm van het Australische softwarebedrijf Atlassian. De naam verwijst naar het basisprincipe van het bedrijf Fedex: levering van een product binnen 24 uur. Een kleine taalkundige aanpassing leidde tot de naam Fehtex Day, vernoemd naar FEHT, het betreffende onderwijsinstituut binnen Fontys.

super-mario-brosHet spelen van deze game biedt studenten de mogelijkheid om binnen 24 uur het proces van probleemverkenning tot het design van een oplossingsprototype te laten ervaren en de bijbehorende creatieve technieken aan te leren. Het is een didactisch concept dat studenten leert op zoek te gaan naar een dieper liggend probleem en dat daarbij gebruik maakt van empathie, zingeving, spel, samenwerking, competitie, creativiteit, design en kruisbestuiving.

De game wordt bij voorkeur gespeeld op de locatie van het probleem zelf en kent 11 levels. Deze 11 levels helpen de groep studenten die de game spelen stapsgewijs door de verschillende fasen van het creatieve proces heen. Er wordt gestart met het samenstellen van een uitgebalanceerd creatief team, waarna de studenten in een  briefing een concrete uitdaging voorgeschoteld krijgen. Gedurende de eerste levels verkennen ze het voorgestelde probleem door te analyseren hoe het ontstaan is en zich in te leven in de erbij betrokken mensen. Vervolgens zijn enkele levels gericht op het zoeken naar originele oplossingsrichtingen en het  selecteren van kansrijke ideeën. De laatste levels zijn gericht op het vormgeven van een prototype en het vragen van feedback hierop, waarna uiteindelijk een definitief prototype het daglicht ziet. Dit definitieve prototype, dat vele vormen aan kan nemen,  wordt vervolgens aan de opdrachtgever gepresenteerd. Dit alles uiteraard binnen 24 uur. Winnaar van het spel is de groep die gedurende de 11 levels de meeste punten heeft gescoord.

Een sleutelrol in de game wordt dan ook gespeeld door de jury, die na elk level met de spelers reflecteert op het level, beslist of het team naar het volgende level door mag en meteen een score toekent aan de geleverde prestatie. Dit alles wordt centraal en zichtbaar voor alle deelnemers bijgehouden per gespeeld level.

In het afgelopen onderwijsjaar is deze game met 2 groepen studenten gespeeld (1e groep 75 studenten, 2e groep 15 studenten). De game kan relevant zijn voor elke studierichting binnen Fontys en is binnen ieder instituut inzetbaar. Opdrachtgever was het Tilburgse St. Elisabeth ziekenhuis, dat zichzelf voor de uitdaging gesteld heeft menslievende zorg te bieden en daar concrete ideeën voor zocht. De Fehtex Day game is één keer gespeeld 24 uur achter elkaar en eenmaal gespeeld gedurende twee werkdagen (2 x 12 uur). De eerste game is gespeeld in een scoutinggebouw in Rijen, de tweede game werd gespeeld in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Hier konden de studenten zich vrij bewegen om medewerkers te bevragen en inspiratie op te doen.

De Fehtex Day game zorgt ervoor dat studenten zich uitgedaagd en betrokken voelen. Elk level wordt direct gejureerd, de tijdspanne is kort en krachtig, de spelvorm bevat competitie-elementen waardoor de inzet zichtbaar verhoogd wordt. Belangrijker nog: studenten komen met oplossingen die de wereld een klein beetje beter kunnen maken.

Studenten waardeerden de game desgevraagd met cijfers tussen de 8 en 8,5 op een schaal van 10.

 

Coen Luijten & Joris van Dooren